Starry night, tribute to Van Gogh

One of my songs, inspired by the masterpiece Starry night of Van Gogh.

ĐÊM SAO

Đêm đầy sao/ sao tràn lan/ như vỡ tan
Sao đầy vơi/ vương dòng trôi/ sao như sắp rơi
tìm chốn buông lơi cho sầu khơi

Đêm đầy sao/ chôn vùi sâu/ bao ước ao
Sao dài ngân/ theo từng dư âm/ trên bước chân
một vì lạ lạc giữa thế nhân

Hỡi đám gió sao réo hoài khúc oán
Ơi vạt mây than van chi niềm đau
Cho hồn sao thêm vươn cao đầy khao khát
Mãi trập trùng ngàn ngút giữa không gian

Sao trên biển khơi/ sao nơi làng quê xa xôi
sao trong anh/ sao trong tôi
sao trên đỉnh núi/ sao dưới vực sâu
Sao trong ngục tối/ sao thăng hoa
sao trong cơn mơ/ sao trong tỉnh thức

Sao trong rừng hoang/ trên sa mạc len sương tan
sao trên sao/ sao trong sao
sao trên đỉnh tháp/ sao dưới lòng sông
Sao trong đôi mắt/ sao trong suy tư
sao trong bản năng/ sao trên mười ngón

Đêm đầy sao/ đêm huyền bí/ đêm kỳ vĩ
Đêm đầy sao/ đêm quạnh vắng/ đêm vần vũ
Đêm đầy sao/ đêm cuộn xoay / đêm viễn du
Đêm đầy sao/ đêm cuồng điên/ đêm siêu thức

STARRY NIGHT (tribute to Van Gogh)

Starry night / stars are overflowing / as if they’re broken
Stars are bursting / running over
Searching for freedom to get out of the sadness

Starry night / buries deeply / desires
Stars spread / following the melodies / of the paces
Of an outstanding one who is lost in this mundane world

Oh wind, why do you keep moaning
Oh clouds, why do you keep lamenting
So that the stars raise higher and higher passionately
Immensely, unlimitedly in the space

Stars in the sea / stars in remote villages
Stars in you / stars in me
Stars on the mountain top / stars in the abyss
Stars in the dungeon / stars sublimate
Stars in the dream / star in the consciousness

Stars in the wild forest / stars in the desert
Stars on stars / stars in stars
Stars on the tower peak / stars under the river
Stars in the eyes / stars in the reflection
Stars in the instinct / stars on the ten fingers

Starry night / mysterious night / spectacular night
Starry night / lonely night / turbulent night
Starry night / swirling night / adventurous night
Starry night / crazy night / super-conscious night

Post by Luna